Intercard Krosno

Korczyńska 57
38-400 Krosno

13 430-82-80

http://intercard.net.pl/oddzialy/oddzial-kardiologii-inwazyjnej-angiologii-nzoz-krosno

Intercard Spółka z o. o.

Powstała, bo rozwijać system kardiologii inwazyjnej w Północnej części Polski. Posiada cztery placówki: w Nowym Sączu, Nowym targu, Krośnie i w Pińczowie. Personel Centrów o wysokich kwalifikacjach, pracuje na sprzęcie najwyższej jakości. Udzielane tam świadczenia medyczne, wykonywane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od 2010 roku istnieje też możliwość skorzystania z poradni  kardiologicznych. Centra Spółki Intercard posiadają certyfikat jakości oraz liczne nagrody i wyróżnienia.

Oferta placówki (31 zabiegów):

Nazwa Cena
Angioplastyka wieńcowa balonowa Chirurgia sercowo-naczyniowa (Kardiochirurgia)
Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu DES Chirurgia sercowo-naczyniowa (Kardiochirurgia)

12740 zł

zobacz oferty
Angioplastyka wieńcowa z implantacją nie mniej niż 2 stentów DES Chirurgia sercowo-naczyniowa (Kardiochirurgia)

15340 zł

zobacz oferty
Angioplastyka z implantacją nie mniej niż dwóch stentów lub wielonaczyniowa Chirurgia sercowo-naczyniowa (Kardiochirurgia)
Angioplastyka z zastosowaniem jednego stentu i inne zabiegi Chirurgia sercowo-naczyniowa (Kardiochirurgia)
Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne Chirurgia sercowo-naczyniowa (Kardiochirurgia)
Leczenie - Choroba niedokrwienna serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw Medycyna Ratunkowa
Leczenie - Choroba niedokrwienna serca > 69 r.ż. lub z pw Medycyna Ratunkowa
Leczenie - omdlenie i zapaść Medycyna Ratunkowa
Leczenie OZW bez uniesienia odcinka ST Chirurgia sercowo-naczyniowa (Kardiochirurgia)