Krakowskie Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii Szpitala św. Rafała

ul.Bochenka 12
30-693 Kraków

883 304 624

http://www.carint-scanmed.pl/

Krakowskie Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii Szpitala św. Rafała

Oferta placówki (4 zabiegi):

Nazwa Cena
Echo serca przezprzełykowe Badania dopplerowskie naczyń
Hospitalizacja na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologiicznej - 1 doba Hospitalizacja
Hospitalizacja na Oddziale Kardiologii - 1 doba Hospitalizacja
USG naczyń (I obszar) Badania dopplerowskie naczyń