Med Help

Łokietka 5/19
30-010 Kraków

796 766 706

„Med Help” jest firmą szkoleniową-doradczą tworzoną przez dynamiczny zespół młodych i czynnych zawodowo specjalistów
w zakresie ratownictwa medycznego oraz BHP.

Oferujemy kompleksowe usługi w następujących obszarach:

Ratownictwo medyczne:

– szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 6/8 godzinne.
– szkolenie z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji zewnętrznej (BLS/AED).
– szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w ramach szkolenia BHP.
– szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w ramach kursu nauki jazdy.
– szkolenie dla szkół, przedszkoli.
– szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w ramach zajęć w szkole rodzenia.
– kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli prowadzących zajęcia z pierwszej pomocy.
– kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Bezpieczeństwo i Higiena pracy:

– szkolenia z zakresu BHP w formie seminarium lub samokształcenia kierowanego (poprzez Internet):
– szkolenia wstępne dla wszystkich grup pracowniczych (instruktaż ogólny),
– szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
– szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
– szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych,
– szkolenie okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.
– stała obsługa w zakresie obowiązków służby BHP.
– opracowanie dokumentacji z zakresu BHP – instrukcje, zarządzenia, procedury, regulaminy.
– sporządzanie dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego.
– sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy, wypadków zrównanych
z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy.
– kontrole, audyty i analizy stanu BHP w firmie.

Oferta placówki (3 zabiegi):

Nazwa Cena
Szkolenie - kwalifikowana pierwsza pomoc Szkolenia

ustalona indywidualnie z zalezności od ilości osób w grupie zł

zobacz oferty
Szkolenie - pierwsza pomoc 1/h Szkolenia

100- 200 zł

zobacz oferty
Szkolenie z zakresu BHP Szkolenia

Cena ustalana indywidualnie zł

zobacz oferty