Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna Okulus Plus

Nowa 8
43-600 Jaworzno

+48 32 627 63 98

www.okulus.pl

Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna OKULUS PLUS w Jaworznie to miejsce, w którym wykonywane są badania optometryczne, ortoptyczne oraz ćwiczenia pleoptyczno-ortoptyczne. Placówka dysponuje specjalistycznym sprzętem okulistycznym do diagnostyki, monitorowania oraz leczenia chorób oczu. Badania diagnostyczne oferowane są pacjentom w każdym wieku, także dla dzieci, już od pierwszych tygodni ich życia. Zapewniane są także zajęcia z zakresu terapii widzenia oraz dobór okularów i soczewek kontaktowych. W Poradni, jako jednej z nielicznych w Jaworznie, przeprowadzane są badania pola widzenia. Dodatkowo, wykonywane są: tomografia komputerowa oczu, angiografia fluoresceinowa, zdjęcia dna oka w diagnostyce chorób siatkówki z użyciem funduskamery oraz badania wzroku u dzieci urodzonych przed ukończeniem 38 tygodnia ciąży specjalnie dla nich dedykowanym wziernikiem obuocznym Fison. Wykonywanie takich badań sprawia, że Poradnia OKULUS PLUS wyróżnia się na tle innych ośrodków w Jaworznie.

Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna Okulus Plus

43-600 Jaworzno, ul. Nowa 8

Tel. +48 32 627 63 98

www.okulus.pl