Irydektomia chirurgiczna obwodowa

Żadna klinika nie posiada tego zabegu w swojej ofercie.