Odwarstwienie siatkówki – operacja siatkówki odwarstwionej z założeniem plomby i/ lub opasaniem

Żadna klinika nie posiada tego zabegu w swojej ofercie.